100 Câu Tiếng Anh Cửa Miệng Dùng Hàng Ngày

athenas2

New member
#1
Chắc hẳn nhiều bạn sẽ có thắc mắc tại sao lý thuyết tiếng anh của mình rất chắc chắn nhưng vẫn không giao tiếp được Tiếng Anh một cách thành thạo, nhất là khi giao tiếp với người nước ngoài, khi bạn chỉ có thể nghe mà không biết cách trả lời. Anh ngữ Athena xin gửi bạn 100 câu tiếng anh cửa miệng dùng hàng ngày của người bản xứ, nếu học thành thạo những câu trên sẽ tăng vốn từ vựng và giúp ích rất nhiều cho công cuộc giao tiếp tiếng Anh thành thạo của bạn đó.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2Fcap.jpg&hash=b00311559ed9714ce745b7fe13d15532


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F1-2.jpg&hash=377147ff19dc8df0cefcea114a076a11proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F2-2.jpg&hash=b25ba9c497c52749fe04189ceb2fabc4proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F3-2.jpg&hash=a5d69e1cf082a1355a0ff203367c6a46proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F4-2.jpg&hash=8d3f50c3b888f36df878908b60f2f257proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F5-2.jpg&hash=f725ac3c9d2b85de97475cc02002a1c0


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F6-2.jpg&hash=8fd6c7caa54c4beb66b65af52cea80b1proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F7-1.jpg&hash=1442863a75ad2bb9edc6b2caafb10076proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F8-1.jpg&hash=3992c79bb61d93e1b6170363fe87a7baproxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F9-1.jpg&hash=02164c31b41199389d3305dfa5aa202eproxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F10.jpg&hash=da0ac00b00d944808fcd81c5365b4ab7


Bạn nhớ lưu lại và ôn tập thật kỹ nha!
ANH NGỮ ATHENA – DARE TO CHANGE
 
Top